Kansen

Resilient The Hague vertaald de uitdagingen van Den Haag naar vijf kansen om de veerkracht van de stad te vergroten. De vijf kansen om veerkracht te vergroten staan niet op zichzelf maar zijn met elkaar verbonden. Dit biedt de kans om met één initiatief meerdere kansen te pakken.

Werken aan een verbonden stad waar iedereen mee kan doen

Den Haag is een stad die zich laat zien op het wereldtoneel. Rechtvaardigheid, vrede en veiligheid zijn waarden die Den Haag uitdraagt. Om onze stad sterk en veerkrachtiger te maken moeten we aandacht hebben voor huidige en nieuwe sociale vraagstukken. Dat vraagt om een integrale aanpak wat betreft beleid over de fysieke omgeving zoals over woningbouw, mobiliteit en openbare ruimte. Sociaal beleid beleid over jeugd, ouderen, welzijn en onderwijs is daarbij net zo belangrijk. Gelukkig zijn er al tal van initiatieven die het belang hiervan onderstrepen en er concreet mee aan de slag zijn gegaan!

Het is ook belangrijk dat de inwoners en bedrijven van Den Haag op de hoogte zijn van de belangrijkste risico’s en dat zij maatregelen nemen om deze te voorkomen of de gevolgen te beperken. Door duidelijk te maken wat risicobewust gedrag is, zoals het opstellen van een noodplan of kijken of het goed gaat met de buren, weten inwoners en bedrijven wat ze kunnen doen om zichzelf en anderen beter te helpen.

Aanpassen aan klimaatverandering

De zeespiegel stijgt en de klimaatrisico's door extreem weer zoals hittegolven, hevige regenval en droogte, nemen toe. Daar zijn we inmiddels wel van doordrongen. Op tal van manieren spelen we hier natuurlijk al op in. Als inwoner van of ondernemer in Den Haag kun je ook een bijdrage leveren. Door te werken aan goede combinaties van maatregelen dragen de beste initiatieven voor klimaatbestendigheid elke dag bij aan de kwaliteit van onze stad.

Iedereen voorbereiden op de nieuwe economie

Als er één ontwikkeling is die vaart maakt is het wel de digitalisering van onze samenleving. Dat brengt behalve veel moois ook uitdagingen op het gebied van -bijvoorbeeld-  veiligheid. Daarnaast willen we natuurlijk niet dat we maatregelen nemen die kansen op zowel economisch als technologisch vlak in de weg zitten. Het is een spannend speelveld waarin nu erg veel gebeurd. We moeten ervoor zorgen dat mensen, vooral onze jongste generatie en bedrijven, voorbereid zijn op de nieuwe economie.

Verbeteren van risicobewustzijn en voorbereiden op noodsituaties

Het is belangrijk dat de inwoners en bedrijven van Den Haag op de hoogte zijn van de belangrijkste risico’s en dat zij maatregelen nemen om deze te voorkomen of de gevolgen te beperken. Door duidelijk te maken wat risicobewust gedrag is, zoals het opstellen van een noodplan of kijken of het goed gaat met de buren, weten inwoners en bedrijven wat ze kunnen doen om zichzelf en anderen beter te helpen. Hulpdiensten kunnen zich dan concentren op mensen die zichzelf echt niet kunnen redden.

Risicobewustzijn en het nemen van voorzorgsmaatregelen voor noodsituaties, hebben niet alleen betrekking op bewoners. Ook systemen en vitale infrastructuur moeten bestand zijn tegen shocks. Het beschermen van vitale systemen vergt nauwe samenwerking tussen private dienstverleners (die ongeveer 80% van de Nederlandse vitale infrastructuur en diensten in handen hebben), kennisinstellingen, het lokaal bestuur en de rijksoverheid.

Samenwerken met partners in en buiten de stad

Complexe stedelijke uitdagingen vragen om meerdere partners die met elkaar samenwerken aan oplossingen. De gemeente Den Haag werkt al veel samen met publieke en private partners en gaat dat nog meer doen. Bij het uitvoeren van de initiatieven in deze strategie is het zaak om als één te denken en te handelen. Het 100 Resilient Cities-netwerk biedt grote kansen om samen te werken met andere steden.

Dichtbij huis kan dat met Rotterdam, ook een stad uit het 100 Resilient Cities netwerk. Door samen te werken vergroot niet alleen de veerkracht van de afzonderlijke steden, maar ook die van de regio. De ambitie van Den Haag om nog veerkrachtiger te worden vraagt ook om bescheidenheid. Er is veel kennis en ervaring in Den Haag die we met andere steden kunnen delen, maar we leren ook graag van andere steden en uiteraard van onze eigen veerkrachtige en innovatieve inwoners.Deze website maakt gebruikt van cookies teneinde de gebruikservaring te optimaliseren.