Den Haag toont haar toewijding aan Resilience tijdens EURESFO

Den Haag nam actief deel aan de tiende editie van het European Urban Resilience Forum (EURESFO) in Cascais, Portugal. Dit prestigieuze evenement bracht vertegenwoordigers van steden, experts en belanghebbenden samen om strategieën te bespreken voor het aanpassen aan klimaatverandering, het beheer van rampen en het verbeteren van de stedelijke veerkracht.

Belangrijke thema's tijdens EURESFO

De conferentie behandelde belangrijke thema's die een cruciale rol spelen in de toekomst van Urban Resilience:

 1. Governance van de nieuwe crises: EURESFO richtte zich op het aspect van het beheer en de financiering van Resilience in Europa, waarbij de nadruk lag op sterke governance structuren.
 2. Uitdagingen van kennis en innovatie: Het forum verdiepte zich in het versnellen van een veerkrachtige en rechtvaardige transformatie door kennis en innovatie te omarmen.
 3. Inbedding van oplossingen voor een rechtvaardige transformatieve koers: EURESFO benadrukte een geïntegreerde aanpak van veerkracht, waarbij de nadruk lag op het mainstream maken van oplossingen.

Inzichten van Dag 1

Dag 1 van de conferentie stond in het teken van boeiende discussies en het delen van kennis:

 • Deelnemers wisselden ideeën uit over het beoordelen van de volwassenheid van Resilience, waarbij gekeken werd naar indicatoren zoals HR en vetrouwen in de overheid, waarbij het belang van organisatorische veerkracht naast stedelijke veerkracht werd benadrukt.
 • Het forum benadrukte verschillende opvattingen en benaderingen van Resileince, variërend van benaderingen die gericht zijn op klimaatverandering tot meer holistische perspectieven waarbij potentiële risico's in overweging worden genomen.
 • Innovaties in architectuur en landschapsinrichting voor klimaataanpassing werden onderzocht/
 • De uitdaging van meervoudig bestuur voor de praktijk van veerkracht in steden werd besproken, waarbij coördinatie over alle lagen en regelgevingen vereist is.
 • Het aanpassingsvermogen en de flexibiliteit van organisaties in het licht van nieuwe uitdagingen werden benadrukt.

Dag 2: Een verkenning van financiering voor veerkracht

Dag 2 stond in het teken van innovatieve oplossingen en financieringsstrategieën gericht op het versterken van steden tegen uitdagingen:

 • Deelnemers verkenden de impact van AI op risicobeoordeling voor door klimaat gerelateerde gevaren, wat een revolutie betekent voor het begrip en de voorbereiding op risico's.
 • Effectieve strategieën voor financiering van slimme en klimaatbestendige projecten werden besproken, waarbij gebruik werd gemaakt van de kracht van AI en technologie.
 • Het kritieke belang van data in risicobeoordeling werd erkend, waarbij inzichten werden uitgebreid van stadsniveau naar nationaal en mondiaal niveau.
 • De voordelen van samenwerking tussen steden en de verzekeringssector werden benadrukt.
Bijdragen van Den Haag

Roos Meilink, Chief Resilience Officer voor Den Haag, speelde een actieve rol bij het delen van waardevolle inzichten tijdens deze sessies. Ze benadrukte de rol van leiderschap bij het stimuleren van organisatorische veerkracht en het bevorderen van een veerkrachtige cultuur. Marjon Stijger, die Den Haag vertegenwoordigde, nam deel aan een besloten sessie met het Resilient Cities Network, waarin het evaluatieonderzoek van Arup naar het kader voor stedelijke veerkracht werd besproken. De sessie onderzocht ook de toepassing van dit kader op organisatorische veerkracht en erkende het belang ervan.

Laatste dag: De kracht van energie

De conferentie werd afgesloten met een focus op energietransitie en voorzieningen:

 • Deelnemers verkenden innovatieve benaderingen van energie-infrastructuur voor klimaatbestendige steden.
 • De onderlinge verbondenheid van potentiële risico's en crises over regio's en landen werd benadrukt, waarbij de noodzaak van een holistische aanpak werd benadrukt.

De sessies tijdens EURESFO hebben onze inzichten verbreed. De nadruk op Resilience en innovatie waren gedurende de hele conferentie duidelijk gerepresenteerd. Terwijl Den Haag verder werkt aan haar veerkrachtstrategieën, zien we uit naar de toepassing van de opgedane kennis en ervaring.

Deze website maakt gebruikt van cookies teneinde de gebruikservaring te optimaliseren.