Een gesprek tussen Tina Comes (4TU.Resilience Engineering) en Anne-Marie Hitipeuw (Gemeente Den Haag) over veerkracht en de belangrijkste uitdagingen die moeten worden aangepakt.

Onze steden krijgen te maken met complexe uitdagingen zoals sociale ongelijkheid, een stijgende zeespiegel en cyberproblemen. De gemeente Den Haag werkt samen met het 4TU Centre for Resilience Engineering om zich beter voor te bereiden op de toekomst. Maar wat is veerkracht precies en wat zijn de belangrijkste uitdagingen die moeten worden aangepakt? Hoe pakt je deze het meest efficiënt aan? Een gesprek met twee professionals: een van de academische wereld en een van de gemeente Den Haag.

Onze wereld verandert in een snel tempo en stelt ons voor een reeks steeds complexere uitdagingen. Verstedelijking, bevolkingsgroei, sociaaleconomische ongelijkheden en klimaatverandering stellen steeds hogere eisen aan politici, stedenbouwkundigen, het maatschappelijk middenveld en bedrijven om onze planeet ook in de toekomst leefbaar te houden. “Onze hersenen zijn niet gemaakt voor dit soort complexiteit”, zegt Tina Comes, universitair hoofddocent Decision-Making & Information Technology for Resilience aan de TU Delft. “Bovendien is er altijd de factor onzekerheid. We weten gewoon niet wat er gaat gebeuren." 

“Daarom is veerkracht zo belangrijk”, vult Anne-Marie Hitipeuw, Chief Resilience Officer bij de gemeente Den Haag, aan. "Ben je voorbereid op schokken en stress, kun je ze overwinnen en ervan leren?"

Wat is veerkracht precies?

Tina: “Kortom, het is het vermogen om te gedijen bij tegenslag. Het vermogen om snel te herstellen van een shock, gecombineerd met het vermogen om je aan te passen aan een veranderende wereld. Een shock is een plotseling optredende verstoring, zoals een overstroming of een aardbeving, maar er zijn ook langdurige spanningen, zoals toenemende ongelijkheid of klimaatverandering, dit zijn stresses. Daarom heb je het vermogen nodig om te leren, aan te passen en te veranderen. Veerkracht heeft een technische kant, bijvoorbeeld door het ontwerpen van dijken, maar ook een sociaal-ecologische kant, die draait om het bevorderen van adaptatie en het vermijden van kantelpunten.”

Klik hier voor het volledige artikel.

 

Deze website maakt gebruikt van cookies teneinde de gebruikservaring te optimaliseren.