Den Haag actief in het Global Resilient Cities Netwerk

Het Global Resilient Cities Netwerk (GRCN) zit niet stil. In februari werd het vernieuwde netwerk GCRN gelanceerd en inmiddels vinden wekelijkse webinars ‘Cities on the Frontline’ in samenwerking met de World Bank plaats en is de internationale coalitie Cities for a Resilient Recovery (C2R) gelanceerd. Allemaal om samenwerking, kennisuitwisseling en stedelijke veerkracht wereldwijd te vergroten. Resilient The Hague pakt een actieve rol in het netwerk. “Het is een bron van kennis, ervaring en inspiratie om ook Den Haag veerkrachtiger, weerbaarder en toekomstbestendiger te maken en tegelijkertijd kunnen ook wij onze expertise delen om andere steden verder te helpen.”, aldus Chief Resilience Officer Anne-Marie Hitipeuw.

Zeker in de huidige context, waarbij de Covid-19 pandemie het dagelijks leven in grote mate beïnvloedt, is het van belang de samenwerking op te zoeken. Tegelijkertijd is de pandemie niet het enige wat speelt. Door de acute opgaven die zijn ontstaan door de huidige crisis en bijbehorende maatregelen, zijn uitdagingen die er al waren niet ineens weg. In sommige gevallen versterkt Covid-19 deze zelfs. Toch halen sommige ontwikkelingen voordeel uit de crisis. Veel processen in onze maatschappij zijn in rap tempo gedigitaliseerd, zoals het onderwijs en thuiswerkmogelijkheden. Door deze snelle omslag vanwege het thuisblijven is er ook minder druk op de fysieke omgeving.


Het gezamenlijk aanpakken van uitdagingen en benutten van kansen is geen gemakkelijke opgave. Je zult met meerdere partijen vanuit meerdere domeinen op meerdere niveaus moeten samenwerken om sterker uit deze crisis te komen. Resilient The Hague ziet de andere steden uit het GRCN netwerk als belangrijke partner hierin en zoekt daarin actief de samenwerking. Zo nam CRO Anne-Marie Hitipeuw woensdag 27 mei deel namens Den Haag aan de EME Regional Meeting, waarbij werd gesproken over de toekomst van het netwerk en de rol van de regio hierin. Ook kwamen een aantal thema’s rondom Covid-19 aan de orde. De verschillende steden deelden ervaringen en bevestigden het belang om op dit moment in de crisis al na te denken over herstel en groei. Tijdens deze meeting deelden ook twee externe sprekers hun ervaringen. Steve Hammer van de Wereldbank sprak over manieren waarop we deze crisis kunnen inzetten voor een veerkrachtige en groene economie. Je leest hier en hier meer over dit onderwerp. Duncan Shaw, professor aan Manchester University ging in op het onderzoek naar COVID-19 van de universiteit waarbij hij informeerde over waarom het herstel na deze crisis anders is dan het herstel na andere crises. 


Daarnaast vond 28 mei het European Urban Resilience Forum, georganiseerd door GRCN en ICLEI, plaats. Dit jaar voor het eerst online. Vertegenwoordigers van steden, bedrijven en wetenschap deelden hun kennis en ervaring over stedelijke veerkracht. Ook hier stond de Covid-19 pandemie centraal. Tijdens één van de sessies deelden Den Haag, Genua en de Deense stad Vejle hun visie daarop. Genua vertelde over de toegenomen populariteit om in landelijk en dus dunbevolktere gebieden rondom de stad te wonen. Vejle vertelde dat ze herstelmaatregelen zo inzetten dat ze bijdragen aan verduurzaming en vergroening van de stad. Ook zetten ze cultuur in om Covid-19 en eenzaamheid gezamenlijk aan te pakken, omdat eenzame inwoners een van de grote uitdagingen van de stad is. Den Haag vertelde over hun aanpak om bewoners, bedrijven en kennisinstellingen te betrekken bij het zien en pakken van herstel- en groeikansen. Voor alle drie de steden geldt dat een domeinoverstijgende aanpak nodig is zodat een herstelmaatregel meerdere voordelen biedt. 


Vorige week was Den Haag opnieuw actief op het internationale toneel. De wekelijkse webinar Cities on The Frontline van het GRCN en de World Bank ging over de complexe kwetsbaarheden die Covid-19 in combinatie met extreme hitte teweegbrengen. Van extreme hitte is bekend dat het gemarginaliseerde groepen extra hard raakt, en de komst van Covid-19 brengt een extra laag risico’s met zich mee. Anne-Marie Hitipeuw sprak over de Haagse aanpak van hitte en hittestress in de stad. 
Op de korte termijn werkt Den Haag aan een communicatieplan waarbij de kanalen die zijn opgezet voor communicatie over Covid-19 gebruikt zullen worden om kwetsbare groepen te informeren over hitte. Op de lange termijn werkt Den Haag aan een hittebestendige stad door aanpassingen te makne in de fysieke omgeving. Een voorbeeld hiervan is de Urban Water Buffer. 


In de ontwikkeling van die aanpak maakt Den Haag dankbaar gebruik van voorbeelden uit andere steden en laat daarmee zien wat de voordelen van intensieve internationale samenwerking zijn. Ook Johanna Lovecchio en Grga Basic van het Columbia University’s Center for Resilient Cities and Landscapes spreken tijdens het webinar. Zij leggen praktische methodes om risico’s in kaart te brengen die zich voordoen door de combinatie van Covid-19 en extreme hitte en delen welke lessen zij in steden, zoals Tel Aviv, hebben geleerd.
Je kijkt het webinar hier terug.

Deze website maakt gebruikt van cookies teneinde de gebruikservaring te optimaliseren.