Inwoners Den Haag, gemeente en politie werken samen tegen digitale criminaliteit in de wijk

Vandaag ondertekenden Burgemeester Jan van Zanen en wethouder Saskia Bruines namens de Gemeente Den Haag, en Paul van Musscher namens de Politie-eenheid Den Haag het convenant Digitale Veiligheid in de Wijk. Hierin staat de samenwerking beschreven die de gemeente, politie en inwoners aangaan om de digitale criminaliteit in de wijk aan te pakken. Het is belangrijk om hier weerbaar tegen te zijn, zeker nu deze vorm van criminaliteit toeneemt.

Om inwoners en ondernemers weerbaar te maken tegen online criminaliteit, werken Gemeente Den Haag, Politie-eenheid Den Haag en inwoners samen in het project ‘Digitaal Veilig in de Wijk’. Inwoners gaan vrijwillig aan de slag als digitaal ambassadeurs. Ze geven buurtgenoten tips hoe zij zich beter online kunnen beschermen tegen bijvoorbeeld bankhelpdeskfraude en ‘vriend-in-nood-fraude’. “Zo worden meer mensen zich bewust van de risico's en weten ze beter wat ze eraan kunnen doen”, aldus wethouder Saskia Bruines. Burgemeester Jan van Zanen vervolgt: “De beste manier om gedigitaliseerde criminaliteit aan te pakken, is door te voorkomen dat het plaats vindt.” Politiechef Paul van Musscher geeft aan: “De inzet van digitale ambassadeurs kan zeker helpen bij de bewustwording van de risico’s op deze vorm van criminaliteit en de aanpak ervan”.

Training digitale veiligheid voor ambassadeurs
Inwoners en ondernemers zetten zich op vrijwillige basis in om hun wijk digitaal weerbaarder te maken als Digitaal Ambassadeur. Zij hoeven geen cyberexperts te zijn, maar krijgen wel trainingen in digitale veiligheid zodat ze goed voorbereid de wijk kunnen informeren. Zo worden professionals ingeschakeld van de Politie-eenheid Den Haag, Digital Trust Center, Platform voor de InformatieSamenleving, Fraudehelpdesk en veiligbankieren.nl. Met die kennis ondernemen de ambassadeurs acties om hun wijk te informeren. Denk aan het verspreiden van tips via flyers, het opzetten van voorlichtingen voor wijkbewoners of het plaatsen van een artikel in de wijkkrant.  

Het project Digitale Veiligheid in de Wijk is november 2020 gestart in Wateringseveld, Morgenweide en Loosduinen. Uitbreiding vindt plaats in Vruchtenbuurt, Bloemenbuurt, Bezuidenhout en Mariahoeve. Zo werken steeds meer wijken aan hun digitale weerbaarheid. In juli zijn er nieuwe trainingen voor de ambassadeurs. Zo schuiven op 7 juli ook wethouder Saskia Bruines en Arjen van Giersbergen, teamleider cybercrimeteam Politie Eenheid Den Haag, aan om te spreken over het belangrijke werk van de ambassadeurs.

Wil jij je ook inzetten voor de digitale weerbaarheid van je wijk, of wil je meer weten over het project? Meld je dan aan via digitaalambassadeur@denhaag.nl   

Deze website maakt gebruikt van cookies teneinde de gebruikservaring te optimaliseren.