Pilot ’Weerbare Vaders’

Onlangs is de pilot ’Weerbare Vaders’ afgerond. In een serie van 7 bijeenkomsten spraken vaders onder begeleiding van een trainer met elkaar over allerlei opvoedingsvraagstukken waaronder ontsporing, vervreemding, radicalisering en andere vormen van problematisch gedrag. De gedachte is dat vaders elkaar zo versterken met kennis, vaardigheden en een netwerk dat hen kan helpen bij de opvoeding. De pilot is een initiatief uit de Haagse Resilience Strategie en is in opdracht van de Gemeente Den Haag uitgevoerd door Trias Pedagogica.

Het International Institute of Social Studies (ISS) van de Erasmus Universiteit Rotterdam voerde onbezoldigd een planevaluatie uit. Het doel van deze planevaluatie was om te onderzoeken in hoeverre wetenschappelijke literatuur en ervaring met vergelijkbare interventies ondersteuning bieden voor de veronderstelde werking van de opvoeddebatten.

Onderzoeksters dr. Naomi van Stapele en Olivia Bwalya concluderen dat de opvoeddebatten vaders kunnen versterken en een eventuele afstand tot het bestaande aanbod van opvoedondersteuning kunnen verkleinen. Ze noemen de opzet van de opvoeddebatten een Europese koploper in ouderschapsinterventies waar het gaat om preventie van radicalisering onder jongeren met een migratieachtergrond en een lage sociaal-economische status. Het onderzoek doet enkele aanbevelingen om de opzet verder te versterken.

De evaluatie kan worden gebruikt bij het verder ontwikkelen van de opvoeddebatten. Onder voorbehoud van het verdere verloop van de coronacrisis zullen er in 2021 opnieuw 3 groepen vaders starten.

Klik hier voor het volledige rapport.

Deze website maakt gebruikt van cookies teneinde de gebruikservaring te optimaliseren.