Begeleiding voor inwoners met complexe problemen

Bij complexe en onderling gerelateerde problemen geldt dat de effectiviteit van inspanningen groter is wanneer diensten, teams en organisaties met elkaar samenwerken.

Een stad is slechts zo sterk als de meest kwetsbare bewoners. De ondersteuning van deze doelgroep wordt breed opgepakt, zowel door gemeentelijke diensten en teams als door andere organisaties in de stad. Zeker bij complexe en onderling gerelateerde problemen geldt dat de effectiviteit van deze inspanningen groter is wanneer diensten, teams en organisaties met elkaar samenwerken.

De combinatie van sociaal-economische en psychosociale problemen kan een enorme impact hebben op iemands gezondheid, zijn of haar vermogen om een huishouden te voeren, een baan te vinden en te behouden, te studeren en relaties te onderhouden. Het verwerken van bijkomende tegenslagen wordt dan nog moeilijker.

Van de huishoudens met kinderen in Den Haag:
- zijn er 24.000 gezinnen met sociaal-economische problemen;
- zijn er bijna 9000 gezinnen waarin de ouders psychosociale problemen hebben;
- zijn er 7500 gezinnen waarin de kinderen psychosociale problemen hebben.

Verschillende gemeentelijke diensten en teams werken samen met organisaties in de stad aan oplossingen die voor stabiliteit zorgen, het welzijn verbeteren, de zelfredzaamheid doen toenemen en het vermogen van mensen om aan onze maatschappij deel te nemen vergroten. Zeker bij complexe casuïstiek geldt dat ondersteuning het meest effectief is wanneer deze partijen een gezamenlijke en op elkaar afgestemde inspanning leveren. Dat is niet alleen in het belang van hulpbehoevende inwoners, maar heeft ook grote waarde voor de stad als geheel.

In Den Haag zijn al goede stappen gezet om verschillende soorten ondersteuning in samenhang aan te bieden. Door gebruik te maken van de hulpmiddelen van het 100RC-netwerk, zoals deskundigen, platformpartners en de ervaring van andere steden, onderzoekt RTH de mogelijkheden om de samenwerking tussen de verschillende hulpverlenende partijen verder uit te breiden.

Lead:
Gemeente Den Haag: OCW, SZW

Partners:
Meerdere partners waaronder woningcorporaties, welzijnsorganisaties, de GGZ, vrijwilligersorganisaties, scholen, zorgaan-bieders, diverse gemeentelijke diensten en teams en nationale overheid.

In 2019 onderzoekt de stad nieuwe mogelijkheden om de begeleiding van bewoners met complexe problemen verder te versterken, bijvoorbeeld door ondersteuning om meer mensen te helpen en nieuwe partners aan te trekken.

Sterk en Duurzaam

hague-icons

Sterk en Digitaal

hague-icons

Sterk en Sociaal

hague-icons

Deze website maakt gebruikt van cookies teneinde de gebruikservaring te optimaliseren.