Coaster project

Vergroten van robuustheid en flexibiliteit van onze watervoorziening.

Water is leven. Dit project onderzoekt alternatieve strategieën voor watermanagement om de robuustheid en flexibiliteit van onze watervoorziening te vergroten.

Door de groeiende bevolking en de toename van extreem weer staat de zoetwatervoorziening in Den Haag steeds meer onder druk. Als kuststad moeten we rekening houden met de risico’s van verzilting. Het oplossen van deze vraagstukken vraagt om een innovatieve manier van denken. Deltares doet samen met KWR en Arcadis onderzoek naar de haalbaarheid van grootschalige ondergrondse opslag van zoetwater in de regio Den Haag-Westland-Rotterdam. Dit onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van onder andere de Provincie Zuid-Holland en Dunea. Hoet meer inzicht geven in hoe de zoetwaterbuffer onder onze stad vergroot kan worden en hoe het watersysteem robuuster gemaakt kan worden, zodat het bestand is tegen toekomstige shocks. Het is ook mogelijk om gebruik te maken van de thermische energie van de grondwateropslag, maar daar is nog veel meer onderzoek voor nodig.

Lead:
PZH

Partners:
KWR, Arcadis, Deltares, Dunea, Gemeente Den Haag: DSB

Sterk en Duurzaam

hague-icons

Sterk en Digitaal

hague-icons

Sterk en Sociaal

hague-icons

Deze website maakt gebruikt van cookies teneinde de gebruikservaring te optimaliseren.