Cybergevolgbestrijding

Ontwikkelen van een handreiking cybergevolgbestrijding in G4 verband.

Om ons actief voor te bereiden op wat we moeten doen bij een (dreigende) cybercrisis, zal in G4-verband (Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht), analoog aan de reeds bestaande handreiking Terrorismegevolgbestrijding (TGB), een Handreiking Cybergevolgbestrijding (CGB) worden ontwikkeld. De handreiking moet duidelijkheid geven over de rolverdeling bij dergelijke incidenten en over de instrumenten waarover het bestuur in die gevallen beschikt. Verder zal duidelijk worden welk netwerk van partners nodig is om dergelijke crises effectief te beteugelen. Een dergelijke handreiking zal niet alleen de weerbaarheid bij crises verhogen, maar zal ook een beeld geven in het relevante netwerk in de stad en dus ook van de eventuele kwetsbaarheden, die zich in dat netwerk bevinden.

Lead: G4, Gemeente Den Haag: Directie Veiligheid

Partners: MInisterie Justitie en Veiligheid

Sterk en Duurzaam

hague-icons

Sterk en Digitaal

hague-icons

Sterk en Sociaal

hague-icons

Deze website maakt gebruikt van cookies teneinde de gebruikservaring te optimaliseren.