Klimaatinterventies met de grootste impact bepalen

Het wordt een steeds grotere uitdaging om goed geïnformeerde besluiten te nemen binnen ons complexe stadssysteem. Zeker nu het ook nog eens wordt bedreigd door klimaatverandering. Een nieuwe tool zal worden getest om de effectiviteit van klimaatadaptatieve maatregelen in verschillende wijken te meten. Op die manier kan Den Haag de voordelen van klimaatinterventies optimaliseren en steeds kiezen voor de juiste interventie op de juiste plek.

Onze stad is kwetsbaar voor de effecten van extreem weer wat als gevolg van de klimaatverandering vaker zal voorkomen. Voor de ontwikkeling van groen-blauwe infrastructuur die problemen als overstroming tegengaan, hebben we meer inzicht nodig in de interactie tussen probleem en oplossing op buurt-, straat- en gebouwniveau. Met betere informatie kunnen we ervoor zorgen dat oplossingen aansluiten bij de kenmerken van een gebied, in plaats van overal dezelfde maatregelen nemen. Dit initiatief onderzoekt welke maatregelen het grootste effect hebben in verschillende buurten. We willen bestaande modellenbijvoorbeeld het 3Di-model uit Den Haag die het effect van heftige overstromingen laat zien- koppelen aan andere bronnen, zoals informatie over bodemkenmerken. Op die manier krijgen we meer inzicht in het effect van de verschillende soorten interventies. Er worden modellen ontwikkeld en getest in Erasmusveld en het Central Innovation District. De Climate Adaptation tool wordt geïntroduceerd voor de inrichting van de openbare ruimte in Laakhavens. Op basis van de lessen die uit deze modellen kunnen worden getrokken wordt een stadsbrede aanpak ontwikkeld voor klimaatadaptatie. Toepassing van dit model in de gemeente Den Haag levert nieuwe inzichten op over de ecologische, sociale en financiële gevolgen van klimaatmaatregelen en geeft informatie over de mate waarin de systemen van de stad van elkaar afhankelijk zijn.

Lead: Gemeente Den Haag: DSO, PmDH, RTH, Deltares, WUR, NKWK

Partner: Gemeente Den Haag: DSB, IbDH, DPZ, HHS, VVE, ROC, HHD, 3Di, DPZ, Resilience Center of LDE

Sterk en Duurzaam

hague-icons

Sterk en Digitaal

hague-icons

Sterk en Sociaal

hague-icons

Deze website maakt gebruikt van cookies teneinde de gebruikservaring te optimaliseren.