Onderzoeken hoe vaders geholpen kunnen worden om radicalisering te voorkomen en te bestrijden

Voortbouwend op de lessen die zijn getrokken uit succesvolle programma’s in Den Haag, onderzoekt dit initiatief hoe vaders – meer dan nu het geval is - deel kunnen uitmaken van de gezamenlijke inspanning om radicalisering te signaleren, te voorkomen en te bestrijden.

De aanpak van radicalisering heeft meer effect wanneer meerdere partijen met elkaar samenwerken. Ook in Den Haag zijn daar goede voorbeelden van. Eén daarvan is gericht om moeders te helpen om radicalisering te voorkomen, te signaleren en tegen te gaan. Moeders zijn vaak een van de eersten die merken wanneer hun kind vatbaar wordt voor extremistische ideologieën. Ze kunnen dan een belangrijke rol spelen bij het herstellen en/of versterken van de verbinding van kinderen met de Haagse samenleving. Deze redenering is ook van toepassing op vaders. Echter, Den Haag heeft momenteel geen vergelijkbaar initiatief dat zich op deze doelgroep richt. Mogelijk is het effectief om ook vaders te ondersteunen met kennis en hulpmiddelen om te reageren op tekenen van radicalisering. Het ondersteunen van vaders brengt mogelijk andere uitdagingen met zich mee en vereist wellicht een andere aanpak dan bij moeders. Om te zorgen dat een nieuw programma op voorhand kansrijk is, ondersteunt de gemeente Den Haag een studie naar de mogelijkheden, barrières en succesfactoren van een initiatief dat zich op vaders richt.

Lead and Partners: Gemeente Den Haag (RTH met de Directie Veiligheid)

Sterk en Duurzaam

hague-icons

Sterk en Digitaal

hague-icons

Sterk en Sociaal

hague-icons

Deze website maakt gebruikt van cookies teneinde de gebruikservaring te optimaliseren.