Risicocommunicatie verbeteren door wijkbewoners en risico-experts bij elkaar te brengen

Risico’s worden door mensen verschillend ervaren en geprioriteerd. Dit initiatief helpt om risicocommunicatie af te stemmen op de kenmerken van bewoners en wijken. Door bewoners met risico-experts te verbinden, behalen beiden voordeel. Bewoners krijgen informatie over risico’s voor hun wijk en de mogelijkheden om zich daarop voor te bereiden. Risico-experts krijgen inzicht in effectieve manieren om deze inzichten op grotere schaal te delen.

Een goede voorbereiding op noodsituaties vraagt allereerst dat onze inwoners en bedrijven op de hoogte zijn van mogelijke risico’s en hoe ze daarop kunnen reageren. De risico’s voor shocks zoals een overstroming, extreme hitte en verstoringen van de openbare orde zijn echter niet gelijk verdeeld over de stad. Hetzelfde geldt voor stresses. Daarnaast kunnen verschillen in demografische en sociale kenmerken zoals leeftijd, talen, cultuur en sociale cohesie beïnvloeden hoe informatie over risico’s wordt gedeeld en gebruikt. Deze lokale verschillen beperken de effectiviteit van generieke stadsbrede risicocommunicatie. Dit initiatief is erop gericht risicocommunicatie op specifieke gebieden en doelgroepen af te stemmen. RTH en het Rode Kruis brengen bewoners en risico-experts bij elkaar om van gedachten te wisselen over lokale risico’s, kwetsbaarheden en capaciteiten. Het platform geeft experts de kans om de ideeën van bewoners te horen over mogelijke manieren om het risicobewustzijn en voorbereiding op noodsituaties te versterken. In de eerste helft van 2019 wordt in de Schilderswijk en in Transvaal een pilot-bijeenkomst gehouden. Als die succesvol is, wordt dit initiatief in de hele stad op wijkniveau geïmplementeerd.

Lead: Het Rode Kruis, Gemeente Den Haag: Directie Veiligheid, DPZ en RTH

Potentiele Experts: Onder andere de Community builders, politie, brandweer, medische diensten, Hoogheemraadschap Delfland, Instituut Fysieke Veiligheid,

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

Sterk en Duurzaam

hague-icons

Sterk en Digitaal

hague-icons

Sterk en Sociaal

hague-icons

Deze website maakt gebruikt van cookies teneinde de gebruikservaring te optimaliseren.