SOZA samenwonen, samen werken en samenleven

Met dit innovatieve samenwoon- en samenwerkconcept faciliteert Den Haag de professionele en sociale integratie van jonge statushouders.

SOZA is gevestigd in het voormalige gebouw van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In SOZA wonen statushouders (vluchtelingen met een werk- en verblijfsvergunning), studenten en werkende jongeren. Het biedt ook ruimte voor sport, maatschappelijk ondersteuning en sociale ondernemingen. SOZA biedt hiermee een unieke omgeving waar sociale initiatieven, bedrijven en bewoners samen een bloeiende gemeenschap vormen. In combinatie met maatschappelijke ondersteuning kunnen statushouders een goede start maken in de Haagse samenleving.

Het SOZA-gebouw is een innovatieve publiek-private samenwerking tussen de gemeente Den Haag, VORM en MRP Development, twee particuliere projectontwikkelaars.

Lead:
SOZA

Partners:
MRPD, VORM, Gemeente Den Haag: OCW, Gapph

Sterk en Duurzaam

hague-icons

Sterk en Digitaal

hague-icons

Sterk en Sociaal

hague-icons

Deze website maakt gebruikt van cookies teneinde de gebruikservaring te optimaliseren.