Uitbreiden mogelijkheden Social Return on Investment

Door uitbreiden van mogelijkheden Social Return on Investment wil Den Haag zakelijk klimaat voor sociale ondernemingen verbeteren.

Door opdrachtnemers van de gemeente een extra mogelijkheid te bieden om aan de Social Return on Investment verplichting te voldoen, verbetert Den Haag het zakelijke klimaat voor een bepaalde categorie sociale ondernemingen in onze regio. Dat leidt tot duurzame participatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Een baan biedt mensen inkomen en sociale contacten. Beiden zijn belangrijke bouwstenen voor veerkracht. Een baan vinden en behouden is echter niet voor iedereen weggelegd. Sommige bewoners hebben intensieve begeleiding nodig bij het vinden en behouden van een baan en zijn daardoor minder goed inzetbaar op de reguliere arbeidsmarkt.

De gemeente Den Haag schrijft in bepaalde gevallen opdrachtnemers voor om een maatschappelijk rendement op investeringen te behalen (Social Return on Investment). Dat houdt in dat de opdrachtnemer 5% van het gecontracteerde budget gebruikt om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen. Dat kan door (1) deze mensen zelf van werk te voorzien, (2) door producten of diensten te kopen van een sociale werkplaats, of door (3) relevante activiteiten of trainingen aan te bieden die de afstand tussen deze groep en de arbeidsmarkt verkleint. Voortbouwend op deze ervaring wil Den Haag opdrachtnemers een vierde mogelijkheid bieden om aan hun SROI-verplichtingen te voldoen. Naast de drie bestaande mogelijkheden kunnen onderaannemers er ook voor kiezen om goederen of diensten af te nemen van regionale sociale ondernemingen, waarvan ten minste 30% van het personeelsbestand bestaat uit mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zo krijgt het zakelijke klimaat voor deze specifieke categorie van sociale ondernemingen een positieve impuls, met als resultaat een professionele en duurzame integratie van mensen op de arbeidsmarkt.

Lead:
Gemeente Den Haag, SZW

Partners:
UWV, RTH

Wanneer en hoe?
In 2019 wordt samen met naburige steden en het UWV, Den Haag aan een uniform SROI-beleid gewerkt. RTH faciliteert kennisuitwisseling met andere steden in het 100RC-netwerk die al ervaring hebben met de inzet van sociale ondernemingen voor een inclusieve samenleving.

Sterk en Duurzaam

hague-icons

Sterk en Digitaal

hague-icons

Sterk en Sociaal

hague-icons

Deze website maakt gebruikt van cookies teneinde de gebruikservaring te optimaliseren.