Gevolgen van extreem weer

Extreme regenval of perioden van langdurige hitte en droogte komen steeds vaker voor in onze stad. De impact van extreem weer wordt steeds groter vanwege groeiende kwetsbare groepen zoals ouderen. Daarbij laten de kaarten van Voelbare warmte en de Klimaatscore zien dat impact binnen Den Haag sterk kan variƫren.

Hittegolven
Hittegolven zullen frequenter voorkomen. Hitte vermindert de arbeidsproductiviteit en kan de gezondheid van sommige mensen (zoals ouderen en zieken) in gevaar brengen. In Den Haag is het hitte-eilandeffect (waarbij de temperatuur in dichtbebouwde omgeving hoger is dan in omliggende gebieden) het sterkst in het centrum (inclusief de Schilderswijk en Transvaal), in Scheveningen en in Laak (inclusief de Binckhorst).

Tijdens hittegolven:

  • Neemt het aantal bezoeken aan de spoedeisende hulp toe.
  • Stijgt het sterftecijfer in Nederland met 12% (ongeveer 40 extra doden per dag).

Overstroming
Onze regio ligt binnen dijkring 14 en grotendeels onder zeeniveau. Naast overstromingen vanuit de zee en rivieren, kan overstroming ook optreden na hevige regenval.

Sterk en Duurzaam

hague-icons

Sterk en Digitaal

hague-icons

Sterk en Sociaal

hague-icons

Deze website maakt gebruikt van cookies teneinde de gebruikservaring te optimaliseren.