Nieuws

Nieuws

1 July 2022

Weerbaarheid in noodsituaties. Heb jij al rookmelders hangen?

Per vandaag zijn rookmelders verplicht. Rookmelders redden levens, want rook is doodsoorzaak nummer één bij woningbranden. Ze alarmeren je op tijd, zodat je veilig uit een brandend huis kunt vluchten én de hulpdiensten kunt alarmeren. Daarom worden rookmelders per vandaag 1 juli overal in Nederland verplicht.
21 June 2022

Weerbaar omgaan met noodsituaties. Rookmelders redden levens. Het kan jouw leven en die van je dierbaren redden!

De afgelopen jaren is Den Haag opgeschrikt door verschillende woningbranden. Helaas zelfs een aantal keer met een fatale afloop, wat verschrikkelijk is. Dit willen we het liefst nooit meer meemaken. Het is van levensbelang dat elke inwoner zich bewust is van brandgevaar. En dat de huizen in de stad zoveel mogelijk brandveilig zijn. Maar als het dan toch mis gaat en er een brand uitbreekt, is het net zo belangrijk dat je veilig uit het brandende huis kan vluchten. Dat voorkomt slachtoffers. Vandaar dat vanaf, 1 juli 2022, overal in Nederland rookmelders verplicht zijn. Ook al is dit apparaatje klein, het is onmisbaar… het redt levens!
17 June 2022

Onthulling muurschildering bij de afsluiting in de week van de veerkracht bij speciaal onderwijs basisschool de Bonte Vlinder in Segbroek

De Week van de Veerkracht is afgesloten met een prachtige muurschildering op het basketbalveld. De kinderen hadden tekeningen gemaakt over de veerkracht die we nodig hebben om met de opwarming van de aarde om te gaan. Het basketbalveld is nu een unieke plek geworden, vrolijk, speels én leerzaam.
16 June 2022

Leerlingen maken de straat groener met geveltuinen en eetbare planten in de week van de veerkracht bij speciaal onderwijs basisschool de Bonte Vlinder in Segbroek

Leerlingen krijgen uitleg over planten, bloemen en eetbare planten van Duurzaam Den Haag en gaan aan de slag met het planten van biologische vaste planten als kruiden en vaste planten. Ze zijn enthousiast, vertellen over hun eigen tuin en de tuin van opa.  
16 June 2022

Les over klimaat en Water in de week van de veerkracht bij speciaal onderwijs basisschool de Bonte Vlinder in Segbroek

Bij de demonstratie van de watertafel zien de leerlingen hoe wateroverlast ontstaat, waar het water heengaat. Wat gebeurt er bij een tuin met veel groen of met veel stenen. Hoe de leerlingen zelf ook wat kunnen betekenen om samen met de gemeente ervoor te zorgen dat wateroverlast en hitte opgelost worden.
15 June 2022

Verduurzamen en isoleren in de week van de veerkracht bij speciaal onderwijs basisschool de Bonte Vlinder in Segbroek

In een workshop 'Samen op weg naar een duurzame stad met schone energie' hebben de leerlingen producten gezien waarmee woningen kunnen worden geïsoleerd, welke voordelen LED-lampen opleveren. We hebben het gehad over douchetijd van maximaal 5 minuten, deze te klokken met een zandloper, een waterbesparende douchekop.
14 June 2022

Gastles 112 bellen in de week van de veerkracht bij de speciaal onderwijs basisschool de Bonte Vlinder in Segbroek.

Vandaag hebben de leerlingen geleerd, wat het Rode Kruis doet. Wat de 4 belangrijkste stappen zijn bij hulpverlening. Wanneer je 112 wel belt en wanneer niet. De leerlingen waren nieuwsgierig en er kwamen verschillende verhalen los over ongelukjes die ze zelf of in hun omgeving hebben ervaren. Iedereen wist te vertellen wat het Rode Kruis doet, en we hebben ook erover gehad hoe zelf te kunnen helpen bij een ongeluk.
13 June 2022

Week van de veerkracht bij de speciaal onderwijs bassischool de Bonte Vlinder Segbroek. Sterk, weerbaar en veerkrachtig als persoon en stad! Hoe bereik je dat?

Steden groeien. In 2050 woont 70% van de wereldbevolking in steden (bron: VN). Maar steden over de hele wereld krijgen steeds vaker te maken met complexe en moeilijk oplosbare uitdagingen. Denk aan: klimaatverandering, digitale transformatie, vereenzaming, stijgende energiekosten en ongelijkheid. Deze uitdagingen zijn niet alleen complex, maar versterken elkaar ook. Dit maakt de oplossing ingewikkeld. Maar al deze problemen, hoe verhouden die tot elkaar? En hoe zorgen we ervoor dat we in de toekomst nog fijn kunnen wonen in de stad? Om dat te realiseren moeten we een stad realiseren die veerkrachtig en weerbaar is. Met inwoners die sterk, weerbaar en veerkrachtig zijn. Een stad die tegen een stootje kan, maar zich ook kan aanpassen wanneer dat nodig is. Samen met de bewoners, school en verzorgingstehuis van de Noorderbeekdwarsstraat is het Resilience team van de gemeente in januari een proef gestart. Hoe maak je een straat weerbaarder? Wat werkt, en wat werkt niet?
12 June 2022

Inspiratiesessie 'Samen werken aan een veerkrachtig Den Haag' Noorderbeekdwarsstraat als voorbeeld voor weerbaarheid en veerkracht

In de Noorderbeekdwarsstraat gingen bewoners, de politie, een school en de gemeente aan de slag met veerkracht. Op 27 juni vertellen we over de eerste resultaten van dit experiment en bespreken we samen de uitkomsten aan de hand van een aantal vragen. Wat gaat er goed? Wat kan er juist beter? Hoe werken we effectiever samen? En kunnen we dit experiment zien als voorbeeld voor andere projecten in Den Haag?
11 June 2022

De pilot Noorderbeekdwarsstraat in Beweging is succesvol en wordt verlengd!

Samen een veerkrachtiger en weerbaarder Den Haag, het realiseren van een actieve en gezonde samenleving waarin iedereen meedoet. In de maand mei zijn we samen met bewoners, het Stadsdeel Segbroek en Haaglanden Beweegt, begonnen met verschillende sport- en spelactiviteiten in de Noorderbeekdwarsstraat. Bewegen is goed, leuk en verbindt, dat blijkt ook op het Kamerlingh Onnesplein in Den Haag, waar samen wordt gewerkt aan een verbonden straat.
4 June 2022

Een goed gesprek in het Resilience-kantoor op het Kamerlingh Onnesplein in Segbroek over subsidies, isoleren, groene daken, zonnepanelen, energietransitie en veel meer!

U weet natuurlijk al lang dat u veel geld kwijt bent aan uw energierekening. Met slimme maatregelen kunt u heel wat euro's per maand besparen. Hou van je Huis helpt u graag op weg en biedt een breed pakket aan adviezen, diensten en kortingen (subsidies) voor huurders, verhuurders en eigenaren van een appartement of eengezinswoning. Nieuwsgierig?
24 May 2022

Wat is er nodig om de veerkracht van de Noorderbeekdwarsstraat en de bewoners te vergroten?

In januari zijn we samen met bewoners en stadsdeel Segbroek begonnen met het Resilience StreetLab. Dat heeft geleid tot een aantal mooie acties. Zo zijn er nu nieuwe fleurige geveltuintjes in de Noorderbeekdwarsstraat aangelegd. Want meer groen staat gezellig en het helpt tegen wateroverlasten en koelt af bij extreme hitte. Met nog drie andere acties gaan we de komende maanden (tot en met juni) aan de slag.
5 May 2022

Noorderbeekdwarsstraat in beweging!

In mei en juni bewegen we met iedereen die dat wil op het Kamerlingh Onnesplein in Den Haag. Want, bewegen is goed, leuk en verbindt.
28 April 2022

Noorderbeekdwarsstraat in beweging met Resilience Streetlab

Samen voor een veerkrachtiger Den Haag. Een mooie ambitie en de komende maanden dé uitdaging van de Noorderbeekdwarsstraat in Segbroek. Hoe dat gaat gebeuren? Van straten vergroenen tot beter isoleren. Van het versterken van digitale weerbaarheid tot het creëren van sociale verbinding. En uiteraard, door het letterlijk en figuurlijk in beweging brengen van bewoners en belanghebbenden uit de buurt. Een uitdaging die Haaglanden Beweegt met beide handen aanpakt.
27 April 2022

Meld je aan voor een mooie geveltuin?! Op 14 mei is het de 2e ronde actie geveltuinen in de Noorderbeekdwarsstraat

Het is tijd voor de tweede ronde! Op 9 april hebben we al een heleboel mooie geveltuintjes aangelegd in de Noorderbeekdwarsstraat. Op 14 mei doen we dat weer.
21 April 2022

Vergroot de veerkracht en weerbaarheid van de Noorderbeekdwarsstraat in stadsdeel Segbroek

Samen met bewoners, Duurzaam Den Haag en Stadsdeel Segbroek is op zaterdag 9 april een begin gemaakt om door de hele straat geveltuinen aan te leggen om de straat beter bestand te maken tegen de hevige regenbuien die klimaatverandering met zich meebrengt.
5 April 2022

Een veerkrachtig en weerbaar Den Haag. Hoe bereik je dat?

Steden over de hele wereld hebben te maken met maatschappelijke problemen, zo ook Den Haag. Stijgende energiekosten, het tekort aan woningen, eenzaamheid onder Haagse ouderen, digitale criminaliteit en weersextremen door een veranderend klimaat. Hoe houden we onze stad leefbaar, zodat we op een fijne manier met elkaar kunnen wonen in de mooiste stad achter de duinen?
4 March 2022

Resilience Braderie op 12 maart – Kom jij ook?

Stijgende energiekosten, eenzaamheid onder Haagse ouderen, ongelijkheid, digitale criminaliteit, maar ook klimaat en de weersextremen. Hoe houden we onze mooie stad leefbaar tegen deze uitdagingen? Dat vraagt erom dat de veerkracht en weerbaarheid van de stad en haar bewoners vergroot moet worden. Maar hoe doe je dat? Kom het zien en ervaar het op de Resilience-braderie op 12 maart in de Noorderbeekdwarsstraat!
3 March 2022

Samen in gesprek over stedelijke veerkracht – 3 maart 2022

Als stad hebben we te maken met veel verschillende en lastige uitdagingen. Denk aan water- en hitteoverlast door een veranderend klimaat, digitale fraude en criminaliteit, stijgende energiekosten en vereenzaming. Al deze uitdagingen vragen erom dat wij als bewoners, maar ook als stad veerkrachtig zijn en tegen een stootje kunnen! Maar hoe doe je dat?
10 January 2022

Resilience Streetlab: een veerkrachtige Noorderbeekdwarsstraat

In januari 2022 is de gemeente Den Haag een Resilience Streetlab gestart. Dit gebeurt samen met de bewoners en belanghebbenden van de Noorderbeekdwarsstraat en omwonenden van het Newtonplein en Kamerlingh Onnesplein. Het doel van het Resilience Streetlab is om de veerkracht van de Noorderbeekdwarsstraat en aanliggende pleinen te vergroten. Een veerkrachtige straat kan tegenslagen in de toekomst zoveel mogelijk voorkomen – en als het dan toch misgaat- deze tegenslagen overwinnen en er sterker uitkomen!
15 October 2021

Digitale ambassadeurs zetten zich in voor digitale veiligheid buurtbewoners

Sinds de coronacrisis is het aantal cyberaanvallen op bedrijven en individuen toegenomen. Zo werden er alleen vorig jaar al ruim 3000 meldingen gedaan van cybercrime door inwoners en organisaties in Den Haag. Tijdens de nationale week van de veiligheid gaan inwoners en ondernemers als ‘digitaal ambassadeurs’ de wijk in om posters op te hangen. Ambassadeur Guido:” Ik ben blij dat ik mijn wijkgenoten zo kan helpen hun cyberweerbaarheid te vergroten.” De komende weken worden er nog veel meer posters opgehangen en gaan de ambassadeurs langs bij sportclubs, verzorgingshuizen en scholen om flyers uit te delen. Ook zijn er plannen voor het geven van voorlichting op scholen.
13 July 2021

Monitoringsrapport Resilience Strategie

In het voorjaar van 2019 is de eerste Haagse Resilience Strategie gepubliceerd. Deze Strategie beschrijft de risico's voor Den Haag, kansen om daar veerkrachtig mee om te gaan en meer dan 40 nieuwe en bestaande initiatieven die in belangrijke mate bijdragen aan de veerkracht van de stad. Bij een groot deel daarvan is de gemeentelijke organisatie betrokken, maar dat is niet altijd het geval. Voor de initiatieven waarbij de gemeente een rol heeft, geldt dat deze zijn opgezet binnen bestaande portefeuilles en programma’s. De Resilience Strategie noemde het belang om de genoemde risico’s en initiatieven te monitoren. Dit monitoringsrapport voorziet daarin.
5 July 2021

Inwoners Den Haag, gemeente en politie werken samen tegen digitale criminaliteit in de wijk

Vandaag ondertekenden Burgemeester Jan van Zanen en wethouder Saskia Bruines namens de Gemeente Den Haag, en Paul van Musscher namens de Politie-eenheid Den Haag het convenant Digitale Veiligheid in de Wijk. Hierin staat de samenwerking beschreven die de gemeente, politie en inwoners aangaan om de digitale criminaliteit in de wijk aan te pakken. Het is belangrijk om hier weerbaar tegen te zijn, zeker nu deze vorm van criminaliteit toeneemt.
29 June 2021

2021 is het Jaar van het Dak!

In 2021 wil de gemeente Den Haag zoveel mogelijk Haagse daken verduurzamen. Door de mensen te laten zien hoeveel er mogelijk is op hun dak inspireert Het Jaar van het Dak en draagt de actie bij aan een fijne, groene en veerkrachtige stad.
15 June 2021

Een gesprek tussen Tina Comes (4TU.Resilience Engineering) en Anne-Marie Hitipeuw (Gemeente Den Haag) over veerkracht en de belangrijkste uitdagingen die moeten worden aangepakt.

Onze steden krijgen te maken met complexe uitdagingen zoals sociale ongelijkheid, een stijgende zeespiegel en cyberproblemen. De gemeente Den Haag werkt samen met het 4TU Centre for Resilience Engineering om zich beter voor te bereiden op de toekomst. Maar wat is veerkracht precies en wat zijn de belangrijkste uitdagingen die moeten worden aangepakt? Hoe pakt je deze het meest efficiënt aan? Een gesprek met twee professionals: een van de academische wereld en een van de gemeente Den Haag.
21 April 2021

Gemeente vernieuwt lidmaatschap Resilient Cities Network

Den Haag bouwt komende jaren verder aan haar veerkracht. De gemeente Den Haag vernieuwt haar lidmaatschap van het Resilient Cities Network (R-Cities), in 2013 gestart als het 100 Resilient Cities Netwerk. Dit wereldwijde netwerk van 100 steden ondersteunt steden over de hele wereld zich voor te bereiden op de fysieke, sociale en economische uitdagingen van de 21ste eeuw en met elkaar kennis hierover te delen.
10 February 2021

Pilot ’Weerbare Vaders’

Onlangs is de pilot ’Weerbare Vaders’ afgerond. In een serie van 7 bijeenkomsten spraken vaders onder begeleiding van een trainer met elkaar over allerlei opvoedingsvraagstukken waaronder ontsporing, vervreemding, radicalisering en andere vormen van problematisch gedrag. De gedachte is dat vaders elkaar zo versterken met kennis, vaardigheden en een netwerk dat hen kan helpen bij de opvoeding. De pilot is een initiatief uit de Haagse Resilience Strategie en is in opdracht van de Gemeente Den Haag uitgevoerd door Trias Pedagogica.
25 January 2021

Den Haag ondertekent Joint Statement Accelerating Climate Adaptation in Cities

Steden en hun groeiende bevolking worden dagelijks beïnvloed door klimaatverandering. Tijdens de Climate Adaptation Summit 2021 (CAS 2021) die op 25 en 26 januari 2021 werd gehouden in het World Forum in Den Haag was dit een belangrijk onderwerp. Ook is het programma 1000 Cities Adapt now gepresenteerd. Burgemeester Aboutaleb stelde tijdens de internationale klimaattop namens de samenwerkingspartners een a Joint Statement voor om klimaatadaptatie wereldwijd te versnellen en op te schalen. Den Haag is een van de ondertekenaars.
28 October 2020

Den Haag ondertekent City Deal Lokale Weerbaarheid Cybercrime

Op 28 oktober vond de startbijeenkomst City Deal Lokale Weerbaarheid Cybercrime plaats. Wethouder Saskia Bruines tekende de City Deal namens de gemeente Den Haag. In de City Deal Lokale Weerbaarheid Cybercrime gaan 8 gemeenten, 3 ministeries, veiligheidsorganisaties en kennisinstellingen samen aan de slag in lokale projecten om de cyberweerbaarheid te verhogen onder burgers en bedrijven. Dat doen ze in 18 lokale projecten die de kern van de bottom-up aanpak van deze City Deal vormen. In Den Haag is dat Digitaal Veilig in de Wijk, een van de projecten uit de Haagse Resilience Strategie.
6 August 2020

Loco-burgemeester Bredemeijer deelt waterflesjes uit tijdens de hittegolf

Het wordt heel erg heet in Nederland! Om mensen bewuster te maken van de risico’s op hittestress heeft Resilient The Hague samengewerkt met de GGD, het Rode Kruis, Afdeling Onderwijs, Cultuur en Welzijn en loco-burgemeester Bredemeijer om waterflesjes uit te delen in de wijken waar de temperaturen hoog oplopen – de zogeheten stedelijke hitte-eilanden.
24 September 2020

Wil jij helpen jouw wijk digitaal weerbaarder te maken? Word digitaal ambassadeur!

De gemeente Den Haag en de politie Den Haag willen graag de hulp inzetten van digitaal ambassadeurs. Dit zijn inwoners die informatie over computercriminaliteit en de preventie daarvan op een laagdrempelige manier in de wijk verspreiden. Dat is belangrijk, want sinds de uitbraak van corona werken veel mensen vanuit huis. Dat betekent: vaker digitaal en dus achter de computer, op een tablet of op de telefoon werken. Mensen lopen daardoor meer risico om slachtoffer te worden van computercriminaliteit. Denk aan fraude via Marktplaats of nepwebshops.
19 June 2020

Den Haag actief in het Global Resilient Cities Netwerk

Het Global Resilient Cities Netwerk (GRCN) zit niet stil. In februari werd het vernieuwde netwerk GCRN gelanceerd en inmiddels vinden wekelijkse webinars ‘Cities on the Frontline’ in samenwerking met de World Bank plaats en is de internationale coalitie Cities for a Resilient Recovery (C2R) gelanceerd. Allemaal om samenwerking, kennisuitwisseling en stedelijke veerkracht wereldwijd te vergroten. Resilient The Hague pakt een actieve rol in het netwerk. “Het is een bron van kennis, ervaring en inspiratie om ook Den Haag veerkrachtiger, weerbaarder en toekomstbestendiger te maken en tegelijkertijd kunnen ook wij onze expertise delen om andere steden verder te helpen.”, aldus Chief Resilience Officer Anne-Marie Hitipeuw.
12 May 2020

Chief Resilience Officers lanceren internationale coalitie: Cities for a Resilient Recovery

Cities for a Resilient Recovery (C2R) is een samenwerkingsverband tussen steden en resilience professionals die voorop lopen om veerkracht te verbinden aan herstel en elkaar te ondersteunen in dit herstelproces door kennis te delen, door expertise aan te bieden en door actie te faciliteren.
14 April 2020

World Urban Forum – Lancering Global Resilient Cities Network en Den Haag in panel over hitte

Tijdens een persconferentie van het World Urban Forum op 6 februari, georganiseerd door UN Habitat, werd aangekondigd dat het 100 Resilient Cities Network doorgaat onder de naam Global Resilient Cities Netwerk (GRCN). Chief Resilience Officer van Den Haag was een van de panelleden die tijdens de persconferentie sprak over de meerwaarde van dit netwerk.
14 April 2020

Schilderswijk Goed Voorbereid op Extreem Weer

Op 12 december vond de eerste risicotafel plaats tijdens het Ontbijt-Je-Wijs van Buurthuis de Mussen in de Schilderswijk. Maar liefst 80 buurtbewoners schoven aan tafel om met elkaar te praten over extreme hitte en extreme neerslag.

Deze website maakt gebruikt van cookies teneinde de gebruikservaring te optimaliseren.