Initiatieven

Aanpassen aan klimaatverandering

De zeespiegel stijgt en de klimaatrisico's door extreem weer zoals hittegolven, hevige regenval en droogte, nemen toe. Daar zijn we inmiddels wel van doordrongen. Op tal van manieren spelen we hier natuurlijk al op in. Als inwoner van of ondernemer in Den Haag kun je ook een bijdrage leveren. Door te werken aan goede combinaties van maatregelen dragen de beste initiatieven voor klimaatbestendigheid elke dag bij aan de kwaliteit van onze stad.

Projecten

Identificeren en verkleinen van de risico’s van afhankelijkheden tussen vitale diensten

De kritieke infrastructuur van Den Haag is sterk met elkaar verbonden. Zonder de juiste voorzorgsmaatregelen kan een verstoring van één dienst leiden tot het falen van anderen. Door de afhankelijkheden tussen vitale sectoren en diensten te identificeren, kunnen stakeholders in de regio concrete stappen nemen om de robuustheid en flexibiliteit van vitale diensten te verbeteren.

Risicocommunicatie verbeteren door wijkbewoners en risico-experts bij elkaar te brengen

Risico’s worden door mensen verschillend ervaren en geprioriteerd. Dit initiatief helpt om risicocommunicatie af te stemmen op de kenmerken van bewoners en wijken. Door bewoners met risico-experts te verbinden, behalen beiden voordeel. Bewoners krijgen informatie over risico’s voor hun wijk en de mogelijkheden om zich daarop voor te bereiden. Risico-experts krijgen inzicht in effectieve manieren om deze inzichten op grotere schaal te delen.

Klimaatinterventies met de grootste impact bepalen

Het wordt een steeds grotere uitdaging om goed geïnformeerde besluiten te nemen binnen ons complexe stadssysteem. Zeker nu het ook nog eens wordt bedreigd door klimaatverandering. Een nieuwe tool zal worden getest om de effectiviteit van klimaatadaptatieve maatregelen in verschillende wijken te meten. Op die manier kan Den Haag de voordelen van klimaatinterventies optimaliseren en steeds kiezen voor de juiste interventie op de juiste plek.

Den Haag vergroenen met Operatie Steenbreek

Door tegels in te ruilen voor planten wordt onze stad groener en zijn we beter bestand tegen extreem weer.

Tiny Forests

Kleine nieuwe, groene plekken zorgen in Den Haag voor meer gezondheid en welzijn.

Urban Water Buffer

Innovatie om overstromingen het hoofd te kunnen bieden en de drinkwatervoorziening veilig te stellen.

Koelere en groenere schoolpleinen in de stad

Groene schoolpleinen zorgen voor een betere leeromgeving én voor een betere voorbereiding op klimaatverandering.

Meer groene daken

De gemeente Den Haag biedt financiële ondersteuning de aanleg van groene daken.

Geloven in Groen

Het Initiatives of Change zet zich in om hindoes, christenen en moslims via hun gebedshuizen in Den Haag met elkaar te verbinden op het thema van duurzaamheid.

Groene Mient

In de Groene Mient (Vruchtenbuurt) staan 33 koopwoningen rond een gemeenschappelijke binnentuin. De bewoners hebben gezamenlijk de grond van de gemeente gekocht en de wijk zelf ontwikkeld.

Voor ADO schijnt de zon

De opvang én opslag van zonne-energie maken het Cars Jeans Stadion tot het groenste van Nederland.

Zandmotor

De Zandmotor is een uniek experiment van de provincie Zuid-Holland en Rijkswaterstaat om de Haagse kust te verdedigen.

Klimaatadaptatie basis voor groenere stad

In Den Haag zijn we dagelijks bezig met klimaatadaptatie; ervoor zorgen dat de veranderingen in het klimaat zoals hevige regenval en langere droogte- en hitteperiodes beter opgevangen kunnen worden

Veerkracht en klimaatadaptatie standaard opnemen in tenders

De besluiten die we nu nemen in onze projecten hebben gevolgen voor de komende tientallen jaren. Als we klimaatadaptatie integreren in alle (her) ontwikkelingsprojecten, kunnen we onze bebouwde omgeving bestand maken tegen extreem weer.

Deze website maakt gebruikt van cookies teneinde de gebruikservaring te optimaliseren.