Shocks en stresses voor Den Haag

Den Haag is een stad met ambitie. We hebben doelstellingen die betrekking hebben op de groei van de stad, mobiliteit, duurzaamheid, veiligheid, participatie en het bieden van kansen aan alle inwoners van Den Haag. Ook de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties verwoorden ambities. Bijvoorbeeld om voor 2030 een einde te maken aan armoede, onze planeet te beschermen en welvaart te garanderen voor iedereen. In Den Haag wordt met vertrouwen gewerkt aan deze doelstellingen. We hebben behoorlijk wat geleerd van de wereldwijde economische crisis en we hebben meer wetenschappelijke kennis en technologische hulpmiddelen tot onze beschikking dan ooit tevoren. Tegelijkertijd moeten we ons realiseren dat we in een tijd leven met risico’s. Om hier veerkrachtig mee om te gaan hebben we in kaart gebracht met welke tegenslagen Den Haag mogelijk te maken krijgt en wat de gevolgen daarvan kunnen zijn. Om risico’s om te buigen tot kansen voor Den Haag is het niet alleen nodig om risico’s op zichzelf te begrijpen, maar ook de complexe verbanden daartussen.

Shocks
Acute shocks zijn plotselinge gebeurtenissen die een stad direct ontwrichten. Voor Den Haag gelden onder meer de volgende shocks:
Stresses
Chronische stressfactoren kunnen een stad langzaam maar zeker verzwakken. Ondanks hun geleidelijk karakter kunnen stresses wel degelijk tot ontwrichting leiden. Een recent voorbeeld is Kaapstad, Zuid-Afrika: daar kwam de stad bijna zonder drinkwater te zitten door een samenloop van een aantal geleidelijke ontwikkelingen zoals bevolkingsgroei, minder neerslag en onvoldoende toekomstgerichte planning van het lokale bestuur. Voor Den Haag gelden onder meer de volgende stresses:

 

Shocks en stresses voor Den Haag

 

 

Deze website maakt gebruikt van cookies teneinde de gebruikservaring te optimaliseren.