Gegevensweg

Een grotere bewustwording van ambtenaren over digitale veiligheid door het spelen van een ‘serious game’!

Aangezien de gemeente toegang heeft tot alle cruciale gegevensbanken in onze stad, moeten ambtenaren doordrongen zijn van het mogelijke effect van een datalek op het dagelijks leven van mensen in de stad. Een datalek schaadt de privacy van mensen en kan zelfs criminele activiteiten zoals identiteitsdiefstal makkelijk maken.

Om de bewustwording over gegevensbeveiliging onder ambtenaren te vergroten heeft de gemeente Den Haag een spel gelanceerd waarmee alle werknemers hun kennis over de veiligheid van gegevens kunnen vergroten.. Door dit spel in teamverband te spelen, leren werknemers hoe ze zowel organisatorische gegevens als persoonsgegevens kunnen beschermen en hoe ze moeten reageren in geval van een datalek. Deelnemers kunnen het spel gezamenlijk spelen op locatie of op afstand vanaf meerdere computers. Het spel werd in 2017 voor het eerst gespeeld en wordt in 2019 herhaald. De gemeente Den Haag heeft het voornemen het aantal deelnemers uit te breiden. RTH gaat hieraan een bijdrage leveren door een breed publiek in het stadhuis van Den Haag bijeen te brengen om dit spel te spelen. Daarnaast kan RTH ervaringen uitwisselen met bedrijven die dit spel ook willen gebruiken om de bewustwording over gegevensbeveiliging in hun organisatie te vergroten.

Lead:
Gemeente Den Haag: CIO Office

 

Sterk en Duurzaam

hague-icons

Sterk en Digitaal

hague-icons

Sterk en Sociaal

hague-icons

Deze website maakt gebruikt van cookies teneinde de gebruikservaring te optimaliseren.