Haags Economisch Interventie Team

Ondermijnende criminaliteit schaadt de samenleving. Den Haag kiest voor een integrale aanpak.

Zoals in de meeste Nederlandse steden neemt ook in Den Haag de criminaliteit af. Het gevoel van veiligheid is de afgelopen jaren toegenomen. Den Haag is blij met deze positieve trends, maar tekent daarbij aan dat sommige soorten misdrijven minder zichtbaar zijn. Daarbij valt bijvoorbeeld te denken aan witwaspraktijken, wietteelt en frauderende bedrijven. Crimineel geld dat in de reguliere economie terecht komt, kan het zakelijke klimaat aantasten, schade toebrengen aan het vertrouwen van bewoners in de overheid en de sociale cohesie verminderen. Ondermijnende criminaliteit is lastig op te sporen en de effecten ervan zijn moeilijk terug te draaien. Het Haags Economisch InterventieTeam (HEIT) is een effectieve manier om ondermijning te bestrijden. Dit team heeft als belangrijkste taak het bestrijden van malafide bedrijvigheid en misstanden in de prostitutie. De HEIT-methode leunt op twee pijlers:

1. Een multi-stakeholderbenadering waarbij de bevoegdheden, competenties en expertise van diverse partners van zowel de lokale als de nationale overheid worden samengebracht.

2. Een bestuurlijke aanpak die directe controles en snelle interventies mogelijk maakt die tot substantiƫle maatregelen voor de daders kunnen leiden.

Het HEIT voert jaarlijks honderden bestuurlijke controles uit. De zichtbaarheid van deze controles is cruciaal voor het stimuleren van naleving. Den Haag laat hiermee zien dat activiteiten die onze stad ondermijnen niet getolereerd worden.

Partners:
Het HEIT is een samenwerkingsverband van diverse netwerkpartners, zoals de Belastingdienst, de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Douane, de politie en diverse diensten van de gemeente Den Haag en die van 27 andere gemeenten in de regio. Afhankelijk van de situatie kan het HEIT ook andere partijen betrekken zoals energiebedrijven, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), Omgevingsdiensten en het Nederlands Forensisch Instituut (NFI).

Sterk en Duurzaam

hague-icons

Sterk en Digitaal

hague-icons

Sterk en Sociaal

hague-icons

Deze website maakt gebruikt van cookies teneinde de gebruikservaring te optimaliseren.