Identificeren en verkleinen van de risico’s van afhankelijkheden tussen vitale diensten

De kritieke infrastructuur van Den Haag is sterk met elkaar verbonden. Zonder de juiste voorzorgsmaatregelen kan een verstoring van één dienst leiden tot het falen van anderen. Door de afhankelijkheden tussen vitale sectoren en diensten te identificeren, kunnen stakeholders in de regio concrete stappen nemen om de robuustheid en flexibiliteit van vitale diensten te verbeteren.

De beheerders van vitale diensten in onze stad doen er alles aan om de betrouwbaarheid en kwaliteit van hun diensten te maximaliseren. Ze hebben een sterke reputatie op dit gebied. Om deze vast te houden blijven investeringen en innovaties nodig. Een bijzonder aandachtpunt zijn de risico’s op zogenaamde cascade-effecten. De vitale diensten worden in toenemende mate afhankelijk van elkaar en een verstoring van één vitale dienst kan tot uitval leiden van diensten die daar weer van afhankelijk zijn. Naarmate onze stad dichter bevolkt en complexer wordt, vormen zulke cascade-effecten een steeds groter risico. Als er bijvoorbeeld meer hoogbouw in Den Haag komt, wordt de watervoorziening meer afhankelijk van de elektriciteitsvoorziening, omdat het water naar de bovenste verdiepingen moet worden gepompt.

Om meer zicht te krijgen op risico’s van cascade-effecten wordt de CIrcle-applicatie van Deltares gebruikt. Dit instrument combineert open data met de deskundigheid van experts en geeft een indicatie in welke mate de vitale diensten van Den Haag van elkaar afhankelijk zijn. Een mogelijke volgende stap is onderzoeken hoe deze afhankelijkheden op een kaart of met een 3D model gevisualiseerd kunnen worden. RTH werkt daarbij samen met andere steden en regio’s, zoals Rotterdam en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Zij hebben ervaring met visualisaties en simulatiemodellen. We sluiten ook aan bij het EU-project DRIVER+ dat nieuwe technieken test om meer inzicht te krijgen in cascade-effecten en het visualiseren daarvan.

Lead: RTH

Partners: Gemeente Den Haag: DSB, DSO, Directie Veiligheid, Deltares, Veiligheidsregio

Haaglanden, Dunea, Stedin, HHD, HTM, Gemeente Rotterdam, PZH, Telecomproviders, EU DRIVER+, 4TU Resilience Center

Andere partners die een rol willen spelen in dit initiatief zijn van harte welkom.

Sterk en Duurzaam

hague-icons

Sterk en Digitaal

hague-icons

Sterk en Sociaal

hague-icons

Deze website maakt gebruikt van cookies teneinde de gebruikservaring te optimaliseren.