Techniek Innovatie Huis (TIH)

Kennis en middelen samenbrengen onder één dak om te werken aan 21ste century skills.

TIH werkt samen met studenten en het bedrijfsleven om jongeren te helpen de snel opkomende innovaties bij te houden. In dit project ontwikkelen studenten hun vaardigheden die te maken hebben met virtual reality, robotisering, 3D-printen en ‘serious gaming’. Studenten passen hun kennis en vaardigheden toe in echte casestudies. Het project biedt bedrijven ook de gelegenheid het denkvermogen van jonge studenten in te zetten om huidige uitdagingen het hoofd te bieden.

TIH is een innovatief gebouw met de meest geavanceerde apparatuur. Het combineert de middelen van vier afdelingen van ROC Mondriaan: Technologie en ICT; Bouw en infrastructuur; Metaal, Elektrotechniek en Installaties, en Automobiel en Mobiliteit.

Het TIH is ook een plaats waar deskundigen uit de particuliere sector en van het ROC Mondriaan studenten opleiden op het gebied van nieuwe technologieën. Hoewel dit initiatief zich richt op het voortgezet onderwijs kan het ook worden uitgebreid naar het primair onderwijs.

Lead:
Gemeente Den Haag: OCW, ROC Mondriaan, lokale bedrijven en start-ups. Gefinancierd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Sterk en Duurzaam

hague-icons

Sterk en Digitaal

hague-icons

Sterk en Sociaal

hague-icons

Deze website maakt gebruikt van cookies teneinde de gebruikservaring te optimaliseren.