Den Haag ondertekent City Deal Lokale Weerbaarheid Cybercrime

Op 28 oktober vond de startbijeenkomst City Deal Lokale Weerbaarheid Cybercrime plaats. Wethouder Saskia Bruines tekende de City Deal namens de gemeente Den Haag. In de City Deal Lokale Weerbaarheid Cybercrime gaan 8 gemeenten, 3 ministeries, veiligheidsorganisaties en kennisinstellingen samen aan de slag in lokale projecten om de cyberweerbaarheid te verhogen onder burgers en bedrijven. Dat doen ze in 18 lokale projecten die de kern van de bottom-up aanpak van deze City Deal vormen. In Den Haag is dat Digitaal Veilig in de Wijk, een van de projecten uit de Haagse Resilience Strategie.

De City Deal Lokale Weerbaarheid Cybercrime is de 22e City Deal die is ondertekend. City Deals zijn samenwerkingsverbanden waarin steden, ministeries en andere maatschappelijke partners en/of marktpartijen op basis van gelijkwaardigheid samenwerken. Gedurende de looptijd van vier jaar wordt experimenteerruimte gezocht en benut om waardevolle inzichten op te doen die belangrijke input vormen voor nieuw landelijk of stedelijk beleid. Experimenteren, gelijkwaardigheid en innoveren zijn kernbegrippen in City Deals. De City Deal Lokale Weerbaarheid Cybercrime is opgezet om creatieve en innovatieve toepassingen bedenken om de cyberweerbaarheid bij burgers en bedrijven te vergroten. De City Deal verbindt hierbij steden in hun aanpak op lokale cyberveiligheid door het opzetten van pilots en diverse uitwisselings- en inspiratiebijeenkomsten over het bereiken van kwetsbare groepen en het komen tot gedragsverandering. 

Cybercriminaliteit en gedigitaliseerde criminaliteit zijn de afgelopen jaren toegenomen en het ziet er niet naar uit dat deze vorm van criminaliteit snel overgaat. Sterker nog, door de pandemie werken steeds meer mensen thuis wat het risico om slachtoffer te worden alleen maar vergroot. Tegelijkertijd zijn veel mensen zich nog niet bewust van het risico dat zij lopen. Vaak denken inwoners en bedrijven dat het hen niet zal overkomen. Voor sommige mensen kan het installeren van online veiligheidstools ook moeilijk en tijdrovend zijn. Daarom is het belangrijk dat bewustzijn wordt gecreëerd en inwoners en bedrijven worden ondersteund in het nemen van preventieve maatregelen.   

De vier doelen van de City Deal:

  1. Het bundelen van innovatiekracht bij lokale koplopers
  2. Zorgen voor een koppeling van landelijke initiatieven
  3. Ontwikkeling van kennis
  4. Zorgen voor een bestuurlijke agendering van het thema lokale aanpak cybercrime.

De kern van de City Deal zijn 18 lokale projecten die met een bottom-up aanpak een nieuwe en innovatieve manier ontwikkelen om cyberweerbaarheid te vergroten. Het Haagse Digitaal Veilig in de Wijk is een van die projecten. Het is een samenwerking tussen Politie Eenheid Den Haag, Gemeente Den Haag en buurtbewoners uit vier gebieden in Den Haag. Deze buurtbewoners zijn actief als digitaal ambassadeurs en informeren hun buurtgenoten over de risico’s van cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit en welke preventieve maatregelen zij kunnen nemen. Zij gebruiken hun eigen netwerken bij de lokale sportvereniging, buurtcentrum, vereniging van eigenaren, supermarkt of wijkkrant om zo veel mogelijk mensen te bereiken. Als digitaal ambassadeur gebruiken ze hun eigen ideeën en creativiteit om informatie verder te brengen en mensen in actie te laten komen, waardoor het project een verscheidenheid aan methodes ontwikkelt. Deze aanpak levert veel lessen op voor een wijkgerichte aanpak voor cyberweerbaarheid, die vervolgens ook weer via de City Deal met anderen gedeeld kan worden. 

Bekijk de ondertekening hier.  

Deze website maakt gebruikt van cookies teneinde de gebruikservaring te optimaliseren.