Urban Water Buffer

Innovatie om overstromingen het hoofd te kunnen bieden en de drinkwatervoorziening veilig te stellen.

Onze stad loopt risico’s door zowel te veel als te weinig water. We zijn ons bewust van het toenemende risico op overstroming door zware regenval, maar in de toekomst kunnen we ook vatbaar zijn voor watertekorten als gevolg van langere periodes van droogte. Ruimte voor de opvang en infiltratie van water in stedelijke gebieden is doorgaans schaars. Dat leidt tot conflicten met andere bovengrondse functies en/of dure oplossingen.

De Urban Waterbuffer heeft momenteel pilots in Den Haag, Rotterdam en Rheden die als doel hebben meer inzicht te krijgen in manieren waarop de opvang van water in stedelijke gebieden overstromingsrisico’s kan verminderen en de watervoorziening kan verbeteren. Het is de bedoeling dat dit initiatief in de toekomst tot wetenschappelijk onderbouwde interventies leidt. Dit kan een aanzienlijke positieve bijdrage leveren aan de veerkracht in Den Haag en daarbuiten. Er is verder onderzoek nodig naar de effecten van de pilot in de Schilderswijk.

Lead:
KWR

Partners:
HHD, Gemeente Den Haag: DSB, RTH, Gemeente Rotterdam, Stowa

Sterk en Duurzaam

hague-icons

Sterk en Digitaal

hague-icons

Sterk en Sociaal

hague-icons

Deze website maakt gebruikt van cookies teneinde de gebruikservaring te optimaliseren.