Veerkracht en klimaatadaptatie standaard opnemen in tenders

De besluiten die we nu nemen in onze projecten hebben gevolgen voor de komende tientallen jaren. Als we klimaatadaptatie integreren in alle (her) ontwikkelingsprojecten, kunnen we onze bebouwde omgeving bestand maken tegen extreem weer.

Door de verwachte bevolkingsgroei krijgt Den Haag te maken met uitdagingen op het gebied van huisvesting en herontwikkeling. Door duurzame maatregelen te nemen bij nieuwbouwprojecten, kunnen we de gevolgen van hittestress, droogte, extreme regenval en bodemaantasting terugdringen en biodiversiteit bevorderen. Door meerdere shocks en stresses tegelijk aan te pakken, wordt de stad veerkrachtiger. Als eerste stap heeft Den Haag in oktober 2018 het Convenant Klimaatadaptief Bouwen van de provincie Zuid-Holland ondertekend. Met dit convenant hebben de ondertekenaars onder andere afgesproken dat eisen voor klimaatadaptatie standaard in aanbestedingsprocedures worden opgenomen. Daarmee garandeert de gemeente dat deze maatregelen bij elk (her)ontwikkelingsproject dat de stad initieert worden doorgevoerd. Dit initiatief zorgt ervoor dat klimaatadaptatiemaatregelen standaard in de Haagse aanbestedingsprocedures worden opgenomen. Het besef dat klimaatadaptatieve maatregelen nodig zijn wordt hierdoor groter. De gemeente Den Haag is de initiatiefnemer in het opstellen, bekendmaken en promoten van dit kader. De gemeente brengt de relevante partners bij elkaar en biedt mogelijkheden om kennis en deskundigheid te delen, zodat alle betrokkenen ervan kunnen profiteren. De gemeente maakt daarbij gebruik van expertise en advies vanuit de stad zelf, maar ook vanuit de rest van Nederland en andere steden uit het 100RC-netwerk.

Lead: Gemeente Den Haag: DSO, DSB, RTH, CFO, CPO, SKI

Partners: PmDH, PZH, Arcadis, NEPROM, woningbouwcorporaties en anderen

Sterk en Duurzaam

hague-icons

Sterk en Digitaal

hague-icons

Sterk en Sociaal

hague-icons

Deze website maakt gebruikt van cookies teneinde de gebruikservaring te optimaliseren.