Gemeente vernieuwt lidmaatschap Resilient Cities Network

Den Haag bouwt komende jaren verder aan haar veerkracht. De gemeente Den Haag vernieuwt haar lidmaatschap van het Resilient Cities Network (R-Cities), in 2013 gestart als het 100 Resilient Cities Netwerk. Dit wereldwijde netwerk van 100 steden ondersteunt steden over de hele wereld zich voor te bereiden op de fysieke, sociale en economische uitdagingen van de 21ste eeuw en met elkaar kennis hierover te delen.

Rechtvaardigheid, vrede en veiligheid zijn waarden die Den Haag uitdraagt. Om de stad sterk en veerkrachtiger te maken  is aandacht nodig  voor  bestaande en nieuwe (sociale) vraagstukken. Met steun van het netwerk heeft Den Haag de afgelopen jaren een Haagse Resilience strategie ontwikkeld. Deze strategie helpt de stad met specifieke kansen om de weerbaarheid van de stad te versterken en beschrijft concrete acties die geïmplementeerd worden.

Resilient The Hague organiseerde de afgelopen jaren met succes kennissessies, ontwikkelde nieuwe methodieken en creëerde samenwerkingen met Haagse wijkpartijen en internationale partners over  onderwerpen zoals: online veiligheid (project Digitale Veiligheid in de Wijk), klimaat en hitte (de opbouw van Community of Practice on Urban Heat met andere steden) en maatschappelijke thema’s zoals radicalisering (pilot Weerbare Vaders). De komende jaren gaat de gemeente door met het implementeren van acties uit deze strategie en helpt en traint  burgers en organisaties in de stad met het vergroten van hun weerbaarheid. Voor een betere, rechtvaardige en veilige toekomst. 

Deze website maakt gebruikt van cookies teneinde de gebruikservaring te optimaliseren.