Tien simpele stappen om je veerkracht te vergroten

Een veerkrachtige stad is een sterke stad

Een sterke stad kan tegen een stootje. Een sterke stad toont veerkracht als het tegenzit. Het begint met veerkrachtige mensen die prettig en veilig wonen in gezonde wijken. Samen vormen de wijken een sterke en rechtvaardige stad. Omdat veel van de uitdagingen waar we voor staan zoals de gevolgen van klimaatverandering, de nieuwe digitale economie en sociale veerkracht, niet ophouden bij de grenzen van onze gemeente werken we samen in onze regio en daarbuiten. Resilient The Hague wil dat Den Haag is opgewassen tegen uitdagingen die ons te wachten staan. Deze website geeft in vogelvlucht een kijkje bij een aantal interessante initiatieven die de veerkracht van onze stad vergroten en wil zoveel mogelijk inwoners van den Haag inspireren zijn of haar ideeën met ons te delen.

Laatste nieuws

24 September 2020

Wil jij helpen jouw wijk digitaal weerbaarder te maken? Word digitaal ambassadeur!

De gemeente Den Haag en de politie Den Haag willen graag de hulp inzetten van digitaal ambassadeurs. Dit zijn inwoners die informatie over computercriminaliteit en de preventie daarvan op een laagdrempelige manier in de wijk verspreiden. Dat is belangrijk, want sinds de uitbraak van corona werken veel mensen vanuit huis. Dat betekent: vaker digitaal en dus achter de computer, op een tablet of op de telefoon werken. Mensen lopen daardoor meer risico om slachtoffer te worden van computercriminaliteit. Denk aan fraude via Marktplaats of nepwebshops.
19 June 2020

Den Haag actief in het Global Resilient Cities Netwerk

Het Global Resilient Cities Netwerk (GRCN) zit niet stil. In februari werd het vernieuwde netwerk GCRN gelanceerd en inmiddels vinden wekelijkse webinars ‘Cities on the Frontline’ in samenwerking met de World Bank plaats en is de internationale coalitie Cities for a Resilient Recovery (C2R) gelanceerd. Allemaal om samenwerking, kennisuitwisseling en stedelijke veerkracht wereldwijd te vergroten. Resilient The Hague pakt een actieve rol in het netwerk. “Het is een bron van kennis, ervaring en inspiratie om ook Den Haag veerkrachtiger, weerbaarder en toekomstbestendiger te maken en tegelijkertijd kunnen ook wij onze expertise delen om andere steden verder te helpen.”, aldus Chief Resilience Officer Anne-Marie Hitipeuw.
12 May 2020

Chief Resilience Officers lanceren internationale coalitie: Cities for a Resilient Recovery

Cities for a Resilient Recovery (C2R) is een samenwerkingsverband tussen steden en resilience professionals die voorop lopen om veerkracht te verbinden aan herstel en elkaar te ondersteunen in dit herstelproces door kennis te delen, door expertise aan te bieden en door actie te faciliteren.
Initiatieven

Werken aan verbonden stad waar iedereen mee kan doen

Den Haag is een stad die zich laat zien op het wereldtoneel. Rechtvaardigheid, vrede en veiligheid zijn waarden die Den Haag uitdraagt. Om onze stad sterk en veerkrachtiger te maken moeten we aandacht hebben voor huidige en nieuwe sociale vraagstukken. Dat vraagt om een integrale aanpak wat betreft beleid over de fysieke omgeving zoals over woningbouw, mobiliteit en openbare ruimte. Sociaal beleid beleid over jeugd, ouderen, welzijn en onderwijs is daarbij net zo belangrijk. Gelukkig zijn er al tal van initiatieven die het belang hiervan onderstrepen en er concreet mee aan de slag zijn gegaan!

Het is ook belangrijk dat de inwoners en bedrijven van Den Haag op de hoogte zijn van de belangrijkste risico’s en dat zij maatregelen nemen om deze te voorkomen of de gevolgen te beperken. Door duidelijk te maken wat risicobewust gedrag is, zoals het opstellen van een noodplan of kijken of het goed gaat met de buren, weten inwoners en bedrijven wat ze kunnen doen om zichzelf en anderen beter te helpen.

Projecten

Resilience training voor gemeente Den Haag

Het doorbreken van traditionele werkprocessen en het verbeteren van de samenwerking tussen mensen in onze stad, dat is de kern van een echt veerkrachtig Den Haag. Een training voor weerbaarheid en veerkracht wordt ontwikkeld om mensen kennis te laten maken met de principes van veerkracht en de integratie hiervan in hun dagelijks werk.

Tien simpele stappen om je veerkracht te vergroten

Begeleiding voor inwoners met complexe problemen

Bij complexe en onderling gerelateerde problemen geldt dat de effectiviteit van inspanningen groter is wanneer diensten, teams en organisaties met elkaar samenwerken.

School of Shapers

De impact van Haagse vrijwilligers en professionals kan vergroot worden door ze samen te brengen en een opleidingsprogramma aan te die bieden zodat verbindingen ontstaan.

Haagse Makkers

De vrijwilligers van de Haagse Makkers helpen nieuwkomers op weg in Den Haag.

Schuldenlab 070

‘It takes a city to solve debt’. Werken aan financiële en sociale hulpbronnen om de veerkracht te versterken.

Weekend- en zomerscholen

Weekend- en zomerscholen helpen om het potentieel van de Haagse jeugd te ontsluiten.

Weerbaar Zuidwest: openbaar vervoer als versneller voor wijkontwikkeling

Hoe kan een snelle OV-lijn de verbinding van Den Haag Zuidwest met de stad en regio verbeteren en bijdragen aan een veerkrachtige en weerbare wijk?

SOZA samenwonen, samen werken en samenleven

Met dit innovatieve samenwoon- en samenwerkconcept faciliteert Den Haag de professionele en sociale integratie van jonge statushouders.

Resto VanHarte

Een heerlijk recept voor een hechtere buurt!

De Schilderwijkmoeders

Een helpende hand voor geïsoleerde vrouwen: inclusiviteit in actie.

Vreedzame Wijk

Een succesvol programma voor scholen opschalen naar wijken.

Maatschappelijks stage voor nieuwe politieagenten (de Culturele Wasstraat)

Een innovatief programma dat politieagenten helpt om relaties met de mensen in hun werkgebied op te bouwen.

Haags Economisch Interventie Team

Ondermijnende criminaliteit schaadt de samenleving. Den Haag kiest voor een integrale aanpak.

Gemeentelijke handhavers- en toezichthouders trainen om verdacht gedrag te herkennen

Trainen van gemeentelijke handhavers en toezichthouders om verdacht gedrag te detecteren en erop te reageren.

Uitbreiden mogelijkheden Social Return on Investment

Door uitbreiden van mogelijkheden Social Return on Investment wil Den Haag zakelijk klimaat voor sociale ondernemingen verbeteren.

Buurthuis de Mussen

Dankzij de mentor kreeg Mohamed een functie bij de gemeente Den Haag. Nu is hij beheerder bij Buurtcentrum De Mussen. Het begint allemaal met vertrouwen.

Het Haags Verhaal

Als je in Benoordenhout woont, heb je vaak niks met Moerwijk. En andersom. We hebben de neiging om ons terug te trekken op onze eigen eilanden. We komen elkaar nooit tegen, maar hebben vaak wel een mening over elkaar. Stichting Haags Verhaal wil mensen verleiden om in de geborgenheid van hun familie en gemeenschap de grens over te steken naar een andere wereld in hun eigen stad. Om elkaar beter te leren kennen.

Onderzoeken hoe vaders geholpen kunnen worden om radicalisering te voorkomen en te bestrijden

Voortbouwend op de lessen die zijn getrokken uit succesvolle programma’s in Den Haag, onderzoekt dit initiatief hoe vaders – meer dan nu het geval is - deel kunnen uitmaken van de gezamenlijke inspanning om radicalisering te signaleren, te voorkomen en te bestrijden.

Burger Alter Real Time (BART 2.0)

BART! Is een digitaal platform dat is ontworpen om de politie, inwoners en de gemeente te verbinden om zo voor een veiligere leefomgeving te zorgen in Escamp en Ypenburg.

Deze website maakt gebruikt van cookies teneinde de gebruikservaring te optimaliseren.