Tien simpele stappen om je veerkracht te vergroten

Een veerkrachtige stad is een sterke stad

Een sterke stad kan tegen een stootje. Een sterke stad toont veerkracht als het tegenzit. Het begint met veerkrachtige mensen die prettig en veilig wonen in gezonde wijken. Samen vormen de wijken een sterke en rechtvaardige stad. Omdat veel van de uitdagingen waar we voor staan zoals de gevolgen van klimaatverandering, de nieuwe digitale economie en sociale veerkracht, niet ophouden bij de grenzen van onze gemeente werken we samen in onze regio en daarbuiten. Resilient The Hague wil dat Den Haag is opgewassen tegen uitdagingen die ons te wachten staan. Deze website geeft in vogelvlucht een kijkje bij een aantal interessante initiatieven die de veerkracht van onze stad vergroten en wil zoveel mogelijk inwoners van den Haag inspireren zijn of haar ideeën met ons te delen.

Laatste nieuws

21 April 2021

Gemeente vernieuwt lidmaatschap Resilient Cities Network

Den Haag bouwt komende jaren verder aan haar veerkracht. De gemeente Den Haag vernieuwt haar lidmaatschap van het Resilient Cities Network (R-Cities), in 2013 gestart als het 100 Resilient Cities Netwerk. Dit wereldwijde netwerk van 100 steden ondersteunt steden over de hele wereld zich voor te bereiden op de fysieke, sociale en economische uitdagingen van de 21ste eeuw en met elkaar kennis hierover te delen.
10 February 2021

Pilot ’Weerbare Vaders’

Onlangs is de pilot ’Weerbare Vaders’ afgerond. In een serie van 7 bijeenkomsten spraken vaders onder begeleiding van een trainer met elkaar over allerlei opvoedingsvraagstukken waaronder ontsporing, vervreemding, radicalisering en andere vormen van problematisch gedrag. De gedachte is dat vaders elkaar zo versterken met kennis, vaardigheden en een netwerk dat hen kan helpen bij de opvoeding. De pilot is een initiatief uit de Haagse Resilience Strategie en is in opdracht van de Gemeente Den Haag uitgevoerd door Trias Pedagogica.
25 January 2021

Den Haag ondertekent Joint Statement Accelerating Climate Adaptation in Cities

Steden en hun groeiende bevolking worden dagelijks beïnvloed door klimaatverandering. Tijdens de Climate Adaptation Summit 2021 (CAS 2021) die op 25 en 26 januari 2021 werd gehouden in het World Forum in Den Haag was dit een belangrijk onderwerp. Ook is het programma 1000 Cities Adapt now gepresenteerd. Burgemeester Aboutaleb stelde tijdens de internationale klimaattop namens de samenwerkingspartners een a Joint Statement voor om klimaatadaptatie wereldwijd te versnellen en op te schalen. Den Haag is een van de ondertekenaars.
Initiatieven

Werken aan verbonden stad waar iedereen mee kan doen

Den Haag is een stad die zich laat zien op het wereldtoneel. Rechtvaardigheid, vrede en veiligheid zijn waarden die Den Haag uitdraagt. Om onze stad sterk en veerkrachtiger te maken moeten we aandacht hebben voor huidige en nieuwe sociale vraagstukken. Dat vraagt om een integrale aanpak wat betreft beleid over de fysieke omgeving zoals over woningbouw, mobiliteit en openbare ruimte. Sociaal beleid beleid over jeugd, ouderen, welzijn en onderwijs is daarbij net zo belangrijk. Gelukkig zijn er al tal van initiatieven die het belang hiervan onderstrepen en er concreet mee aan de slag zijn gegaan!

Het is ook belangrijk dat de inwoners en bedrijven van Den Haag op de hoogte zijn van de belangrijkste risico’s en dat zij maatregelen nemen om deze te voorkomen of de gevolgen te beperken. Door duidelijk te maken wat risicobewust gedrag is, zoals het opstellen van een noodplan of kijken of het goed gaat met de buren, weten inwoners en bedrijven wat ze kunnen doen om zichzelf en anderen beter te helpen.

Projecten

Resilience training voor gemeente Den Haag

Het doorbreken van traditionele werkprocessen en het verbeteren van de samenwerking tussen mensen in onze stad, dat is de kern van een echt veerkrachtig Den Haag. Een training voor weerbaarheid en veerkracht wordt ontwikkeld om mensen kennis te laten maken met de principes van veerkracht en de integratie hiervan in hun dagelijks werk.

Tien simpele stappen om je veerkracht te vergroten

Begeleiding voor inwoners met complexe problemen

Bij complexe en onderling gerelateerde problemen geldt dat de effectiviteit van inspanningen groter is wanneer diensten, teams en organisaties met elkaar samenwerken.

School of Shapers

De impact van Haagse vrijwilligers en professionals kan vergroot worden door ze samen te brengen en een opleidingsprogramma aan te die bieden zodat verbindingen ontstaan.

Haagse Makkers

De vrijwilligers van de Haagse Makkers helpen nieuwkomers op weg in Den Haag.

Schuldenlab 070

‘It takes a city to solve debt’. Werken aan financiële en sociale hulpbronnen om de veerkracht te versterken.

Weekend- en zomerscholen

Weekend- en zomerscholen helpen om het potentieel van de Haagse jeugd te ontsluiten.

Weerbaar Zuidwest: openbaar vervoer als versneller voor wijkontwikkeling

Hoe kan een snelle OV-lijn de verbinding van Den Haag Zuidwest met de stad en regio verbeteren en bijdragen aan een veerkrachtige en weerbare wijk?

SOZA samenwonen, samen werken en samenleven

Met dit innovatieve samenwoon- en samenwerkconcept faciliteert Den Haag de professionele en sociale integratie van jonge statushouders.

Resto VanHarte

Een heerlijk recept voor een hechtere buurt!

De Schilderwijkmoeders

Een helpende hand voor geïsoleerde vrouwen: inclusiviteit in actie.

Vreedzame Wijk

Een succesvol programma voor scholen opschalen naar wijken.

Maatschappelijks stage voor nieuwe politieagenten (de Culturele Wasstraat)

Een innovatief programma dat politieagenten helpt om relaties met de mensen in hun werkgebied op te bouwen.

Haags Economisch Interventie Team

Ondermijnende criminaliteit schaadt de samenleving. Den Haag kiest voor een integrale aanpak.

Gemeentelijke handhavers- en toezichthouders trainen om verdacht gedrag te herkennen

Trainen van gemeentelijke handhavers en toezichthouders om verdacht gedrag te detecteren en erop te reageren.

Uitbreiden mogelijkheden Social Return on Investment

Door uitbreiden van mogelijkheden Social Return on Investment wil Den Haag zakelijk klimaat voor sociale ondernemingen verbeteren.

Buurthuis de Mussen

Dankzij de mentor kreeg Mohamed een functie bij de gemeente Den Haag. Nu is hij beheerder bij Buurtcentrum De Mussen. Het begint allemaal met vertrouwen.

Het Haags Verhaal

Als je in Benoordenhout woont, heb je vaak niks met Moerwijk. En andersom. We hebben de neiging om ons terug te trekken op onze eigen eilanden. We komen elkaar nooit tegen, maar hebben vaak wel een mening over elkaar. Stichting Haags Verhaal wil mensen verleiden om in de geborgenheid van hun familie en gemeenschap de grens over te steken naar een andere wereld in hun eigen stad. Om elkaar beter te leren kennen.

Onderzoeken hoe vaders geholpen kunnen worden om radicalisering te voorkomen en te bestrijden

Voortbouwend op de lessen die zijn getrokken uit succesvolle programma’s in Den Haag, onderzoekt dit initiatief hoe vaders – meer dan nu het geval is - deel kunnen uitmaken van de gezamenlijke inspanning om radicalisering te signaleren, te voorkomen en te bestrijden.

Burger Alter Real Time (BART 2.0)

BART! Is een digitaal platform dat is ontworpen om de politie, inwoners en de gemeente te verbinden om zo voor een veiligere leefomgeving te zorgen in Escamp en Ypenburg.

Deze website maakt gebruikt van cookies teneinde de gebruikservaring te optimaliseren.